In memoriam Wim van Willigen

Na een jaar van afnemende gezondheid is op 5 februari 2023 overleden ons erelid

Wim van Willigen

Als medeoprichter van onze vereniging zijn wij Wim dankbaar voor zijn gepassioneerde inzet gedurende de vele jaren dat Wim tot op hoge leeftijd actief is geweest voor onze vereniging.
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van tafeltennis vereniging Combat Bleiswijk.