Contributie

Het contributiejaar van Combat is gelijk aan het kalenderjaar.
De kosten van het basislidmaatschap van de NTTB zijn in de contributie inbegrepen. De competitiebijdrage moet apart worden betaald (uiteraard alleen als men competitie speelt). Indien er geen machtiging is afgegeven tot het incasseren van de contributie zal € 2,00 extra in rekening worden gebracht. In de tabel hieronder staan de contributies voor 2022.

Jeugdleden tot en met 12 jaar(voor 1 januari): € 82,50
Jeugdleden overig per jaar (voor 1 januari): € 97,50
Seniorleden: € 135,00

Competitiebijdrage per half jaar (jeugd): € 18,00
Competitiebijdrage per half jaar (senioren): € 27,50

Het lidmaatschap eindigt door opzegging voor het begin van een nieuw kalenderjaar.

Bondscontributie

De vereniging moet aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) contributie afdragen voor elk lid. Daarmee wordt de NTTB gedeeltelijk gefinancierd. Een gedeelte draagt de bond af aan de afdeling West waarvan Combat deel uit maakt.
Voor ieder lid betaalt de vereniging het basislidmaatschap en als men deelneemt aan de competitie een competitiebijdrage voor elk half jaar dat men deelneemt. De najaars- en de voorjaarscompetitie zijn aparte competities.