Kantine

De ping pong bal is door de fietsenstalling schreef Albert Brinkmann in maart 1983 in de plaatselijke krant – de 3B-hoek. Hij had het over de stalling bij de openbare school Anne Frank en de bijhorende sportzaal. Het was een overdekte ruimte van ca 18 bij 5 m grenzend aan de sportzaal die voor het oorspronkelijke doel nauwelijks werd gebruikt. De Bleiswijkse tafeltennisvereniging, toen nog BTTV geheten, wilde die ruimte verbouwen tot clublokaal annex kantine. Een beetje voorbarig was Alberts bericht wel want officieel was het nog niet, maar kort daarop kreeg de BTTV van de gemeenteraad toestemming voor de verbouwing.
De toestemmingprocedure is vlot verlopen. Op 14 december 1982 was de eerste bespreking met wethouder Heugens over een provisorisch plan. Die zag er wel wat in, maar een en ander moest netjes geregeld worden, temeer daar er een bar in het plan was opgenomen. Dit leidde er toe dat een paar maanden later de gemeenteraad toestemming gaf aan een goed voorstel.
Op koninginnedag (30 april 1983) werd met de verbouwing begonnen. Daarvoor waren er al vele besprekingen geweest. De kern van het bouwteam bestond uit Albert Brinkmann (contacten met de gemeente), George Becker (allerlei), Hans Lalleman (financiële zaken), Hans Straetemans (elektrische en technische zaken) en Wim van Willigen (coördinatie en voorbereiding). Tot het team kunnen we tot juli praktisch ook Hans Helms rekenen. Daarna moest hij helaas in militaire dienst.
Ook Menno Lalleman kunnen we als vaste werker beschouwen. Hij was geen lid maar volgens zijn pa wou hij wel helpen met de bar. Dat heeft hij ook gedaan en veel meer. Ook Bep van Willigen en Francien de Beer waren vrijwel voortdurend op de werkvloer. Zij zorgden niet alleen voor de inwendige mens maar ook voor het opruimen (meestal overdag) van de rommel die de anderen ‘s avonds maakten. Ook bereidden zij overdag dingen voor zoals het schilderen van onderdelen die de anderen dan weer ‘s avonds konden verwerken. Ton Pagie en Fred van der Haar hebben ook duidelijke sporen nagelaten. Luc Martens heeft op een andere manier bijgedragen door de jeugdzaken te verzorgen tijdens de verbouwing (dat seizoen waren er 9 jeugdteams!)
Vele anderen hebben meer of minder hun bijdragen geleverd. Genoemd moeten worden: Jan Pieter Boeter, Rutger Brinkmann, Herman van de Berg, Gerard van Dam, Steven Dirker, Wim van Dijk, Ton en Hans Gruntjes, David Lourens, Cees en Mark van Oosterhout, Aad Scheuermann, Jacco Stikkelorum, Denise en Monica Stoel, Arnoud, Jessica en Sandra van Willigen en Rob Wooning.
In het begin werd er op elke dinsdag- en donderdagavond gewerkt en de hele zaterdag. Op woensdag- en vrijdagavond moest er natuurlijk getafeltennist worden.
Vanaf 5 juli is er echter op elke door de weekse avond gewerkt en elke zaterdag.
Vanaf half augustus is begonnen met de bar. Daaraan hebben vooral Menno Lalleman en Ben Vermeulen gewerkt, Ben was geen lid, maar wel bereid om kosteloos de bar te metselen. Een paar uur voor de opening werd de afdeklaag op de bar gelegd. Planning werd dat genoemd.
Gestreefd is er naar om de alles goed te isoleren zodat met een eenvoudige elektrische verwarming volstaan kon worden. Aanleggen van gasverwarming was te kostbaar. Het heeft wel veel extra werk opgeleverd maar het is goed gelukt.
De verbouwing werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport in het kader van het vrijwilligerswerk beleid.
Piet Kouwenhoven, geen lid, heeft belangeloos een muurschildering aangebracht. Hieronder staat er een foto van.

kantine-fietser