Oprichting

De vereniging COMBAT is ontstaan als afdeling van de Bleiswijkse voetbalvereniging Soccer Boys. Die afdeling is gevormd omdat er de nationale Trimdag op 22 april 1972 veel mensen enthousiasme toonden voor de tafeltennissport.
De eerste speeldag was op 12 juni 1972 in het gymnastieklokaal van de oude openbare school (Dorpsstraat 87), later De Lozanje en nu Vluchtheuvel. We beschouwen daarom 12 juni 1972 als de startdatum van georganiseerd tafeltennis in Bleiswijk. Na enkele jaren is de gymnastiekzaal verruild voor de kantine van Soccer Boys.
De leden van de tafeltennisafdeling kregen na verloop van tijd steeds meer de behoefte aan een zelfstandig vereniging. Dit is ook omgezet in daden. Op 10 juli 1978 is de BTTV (Bleiswijkse Tafeltennisvereniging) opgericht door Hans Lalleman, Jan van Weede en Wim van Willigen, en op 1 februari 1979 zijn de statuten gepasseerd. In meer dan redelijke harmonie met de voetbalafdeling van Soccer Boys heeft geleidelijk de overgang van afdeling naar zelfstandige vereniging plaats gehad. Het seizoen 1978-1979 is nog onder de vlag van Soccer Boys competitie gespeeld. Op 1 juli 1979 nam de BTTV de organisatie over. Vanaf juni 1979 werd echter al gespeeld in het gymnastieklokaal van de openbare lagere school De Lozanje, hetzelfde lokaal dus als op de eerste speeldag.
In de Lozanje is twee jaar gespeeld. De mooie bar van de kantine van Soccer Boys ontbrak hier. Met een mobiel barretje is dit gemis enigszins gecompenseerd. De akoestiek van de zaal was verschrikkelijk, een trainer kon zich nauwelijks verstaanbaar maken. Maar dit mocht de pret niet drukken, met veel enthousiasme is er gespeeld.
Begin oktober 1981 werd verhuisd naar de sportzaal bij de Anne Frankschool aan de Lijsterlaan. Er werd gespeeld op woensdag- en vrijdagavond vanaf 18.00 uur en op de zaterdagochtend. Ook daar ontbrak de bar en het mobiele barretje heeft daar ook nog veel dienst gedaan.
Aangrenzend aan de sportzaal was een overdekte fietsenstalling van de Anne Frank school. Ideaal geschikt om er een clublokaal van te maken. Aangezien de stalling vrijwel niet werd gebruik voor het beoogde doel, heeft de gemeente toestemming gegeven om de stalling te verbouwen tot clublokaal annex kantine. De eerste bespreking met de gemeente hierover was op 14 december 1982 met de toenmalige wethouder de heer Heugens. Deze was wel gevoelig voor onze argumenten, maar alles moest formeel geregeld worden, via goede afspraken en toestemming van de Raad. Dit is overigens snel gegaan. Met vele vrijwilligers is vanaf midden april 1983 aan de verbouwing gewerkt. Een klus van jewelste maar in zo’n half jaar, avond aan avond en in het weekeinde, is de verbouwing met vereende krachten gelukt. Op 1 oktober 1983 is het clublokaal officieel geopend. Tot op de dag van vandaag dezelfde sportzaal voor de inspanning en de kantine voor de ontspanning.
Begin 1989 is de vereniging omgedoopt tot COMBAT.