Pannenkoeken toernooi

Op woensdag 21 juni organiseerde TTV Combat ter afsluiting van het seizoen een bijzonder toernooi, waarvoor zich 18 jongens en meisjes zich hadden aangemeld.
Bij dit toernooi staat de samenwerking , concentratie en gezelligheid voorop en in mindere mate het competitie-element. Na een warming–up met pannenkoeken en een cooling-down met ijs aan mooi gedekte tafels in de kantine, werd in teams van drie de strijd aangebonden met diverse ludieke opstellingen van tafeltennistafels.
Sommige gemakkelijk, andere moeilijk. Bij sommige opstellingen moesten de drie teamleden gezamenlijk in actie komen, bij de volgende met twee. De bedoeling was om in vier minuten bij de elf opstellingen een zo lang mogelijke rally te spelen.
Elke passage van de bal over het net leverde een punt op. De punten van de langste rally werden op de scorekaart genoteerd.
Aan het einde van het parcours werd tussen twee teams gestreden in de zogenaamde flipperkast (vier banken op hun kant): met twee tafeltennisballetjes tegelijk in het spel, scoren in de goal aan de overkant.
Als sluitstuk moesten de spelers van de teams de hersenen laten kraken bij het oplossen van vijf in moeilijkheid oplopende raadsels, waarmee ook punten te scoren waren. De meeste teams hadden drie van de vijf raadsel goed opgelost. Het team van Siebe, Aiden en Janine lost als enige één van de moeilijkere raadsels op!!
Na wat rekenwerk volgt de uitslag en de eerste drie teams ontlopen elkaar weinig:
3 e Siebe, Aiden en Janine 1251 punten
2 e Joey, Floor en Olivier 1262 punten
1 e Jet, Jeroen en Stéphanie 1303 punten.
Aan de winnaars werd aan alle drie een beker uitgereikt en alle deelnemers ontvingen een herinneringsmedaille.
Er volgt in juni nog één training op woensdag (van 19:00 tot 20:30 uur) in de zaal achter de Anne Frank Basisschool en dan wordt op zaterdag 1 juli het voorjaarsseizoen afgesloten met een barbecue voor de leden.

De link van de foto’s is hier te vinden.