2004 – Bree

Uitje 2004 – Bree

Ook dit jaar is er weer een vriendschappelijke wedstrijd georgani­seerd tegen een onbekende vereniging. Hoewel de zoektocht iets meer moeite vergde dan de afgelopen 2 jaar konden wij ook dit maal een vereniging in België vinden die zeer enthousiast was over het idee om tegen elkaar aan te treden.
Onze sportieve surftocht voerde ons lang de meest ludieke verenigin­gen en lokalen. We konden spelen in een kapel, een kasteel en diver­se cafés maar uiteindelijk mankeerde er aan meeste verenigingen wel iets; veel te groot, te klein of de sterkte verschilde zoveel dat tegen elkaar spelen geen zin heeft.
Uiteindelijk leidde onze zoektocht naar een tafeltennisvereniging in Bree in Belgisch Limburg genaamd tafeltennisvereniging Meteor. Maar omdat ook Robin en ik kunnen leren van onze fouten (denk aan vorig jaar) keken wij dit maal eerst of er een geschikte slaapplaats in de buurt te vinden was. Wat bleek; op hemelsbreed 1.2 km. van het tafeltennislokaal zat camping Kempenheuvel, waar wij zo te zien zeer goed konden verblijven.
Nadat alle puzzelstukjes op zijn plaats leken te vallen hebben wij con­tact opgenomen met de Arnoud van Willigen van tafeltennisvereniging Meteor; René Smeets.
René bleek zeer enthousiast over ons initiatief en wilde direkt mee­gaan met het idee om 20 augustus vriendschappelijk tegen elkaar te spelen.
Inmiddels waren de namen van de deelnemers bekend en stonden er een record aantal deelnemers te trappelen om mee te gaan, t.w.; Christiaan, Cor Gert-Jan, Thijs, Vincent, Wim van Dijk, Arnoud, Arjan, Robin en Gerard. Afgesproken werd dat wij op de avond zelf de team- indeling zouden maken waarna e.e.a. definitief afgesproken werd.
Wij vertrokken vrijdagmiddag 20 augustus rond 13.30 uur waarbij wij moeten vermelden dat Christiaan en Robin het vervoer voor hun re­kening namen en Christiaan met zijn SBO bus weer alle fietsen met zich mee kon nemen.
Voor het eerst in 3 jaar hadden wij een voorspoedige rit. Na onderweg een kopje koffie te hebben gedronken arriveerden wij ca. 16.30uur op de camping. Snel de tenten opgezet en even in het restaurant geke­ken of dit een goede optie was om te gaan eten. En wat schertste on­ze verbazing; Dit bleek een goed een betaalbaar restaurant te zijn met goede mogelijkheden en Ops.ale bier. Heerlijk gegeten voor€ 15.00 per persoon, incl. de drankjes, vervolgens de tassen gepakt en naar de vereniging gefietst. Gelukkig had de routeplanner geen off­day want de afstand klopte redelijk en wij werden door René en Jo ontvangen in het lokaal van Bree.
Nadat René een kleine toespraak had gehouden werden de teams samengesteld en kon men gaan spelen in de overigens zeer mooie accommodatie van Meteor.
Nadat de rookwolken waren opgetrokken bleek dat men aardig aan elkaar gewaagd was. Het eerste speelde 5-5 het tweede ( Thijs, Vin­cent en Wim ) speelden 6-4 en alleen het derde ( Gert-Jan, Christi­aan, Cor en Arnoud ) hadden te sterke tegenstanders, Zij verloren met 14-0.
Tijdens en na de wedstrijd werd de sfeer steeds beter. Men begon el­kaar te leren kennen en de mensen van Bree hadden iedere kip in België geplukt om iedereen van voldoende gebraden kippenvleugels te voorzien. Nadat wij diep in de nacht nog even naar het stadje Bree waren geweest om tevergeefs een broodje te scoren maar met suc­ces nog een kroegje te vinden werden wij door de spelers van Bree weer bij de speelzaal werden afgezet. Toen bleek dat de routeplanner toch iets afweek van voor ons gevoel moesten wij nu wel 5 km. fiet­sen ipv 1.2 km !!! Maar niet getreurd, iedereen kon de camping weer vinden en bleek na 5 seconden in zijn tent te zijn gearriveerd stil te zijn zodat niemand ook over overlast kon klagen.
‘s Ochtends werden wij weer heerlijk opgewekt en fris wakker en na­dat wij op het zonovergoten ( overdekte terras ) hadden ontbeten met verse broodjes en koffie werden de tenten gelukkig weer droog opge­borgen. Ook de terugreis verliep zonder problemen zodat iedereen weer op tijd in Oirschot was om van een lunch te genieten en na die lunch werd toch definitief aan de terugweg begonnen.
De conclusie is dat we weer kunnen spreken van een zeer geslaagde vriendschappelijke wedstrijd waarbij ttv Combat weer een stapje dich­terbij is gekomen bij Europese bekendheid en dat we mogelijk vol­gend jaar met nog meer mensen gaan naar weer een onbekende be­stemming.